Lidmaatschap

Lid worden
Meld je aan via het aanmeldingsformulier en vul het formulier Privacywet formulier ouders-leden in.

Contributie op jaarbasis
Junioren jeugd: € 99,50 (tot 14 jaar, speeltijd 18.30 uur – 20.00 uur)
Junioren tussenjeugd: € 111,00 (14 t/m 17 jaar, speeltijd 18.30 uur – 20.00 uur)
Senioren: € 142,50 (18+, speeltijd 20.00 uur – 22.00 uur)
Competitiespelers: € 20,00 extra
Bij betaling van de contributie binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening (zie datum op de brief), 5 euro korting op de jaarcontributie.
De speeltijden kunnen af en toe afwijken in verband met de zaalhuur, zie voor precieze tijden het jaarrooster op de homepage.

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juni van ieder jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren.
Een brief of email kan gericht worden aan de ledenadministratie (e-mail: badminton [at] fyamware.nl of Paulus Potterstraat 4, 9718 TJ  Groningen).
Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Statuten
De statuten van Badmintonclub Hoogkerk zijn hier te downloaden.